Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-19 ( Imieniny: Celestyny, Iwony)

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie - Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie

Numer identyfikacyjny REGON

00527371900000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

gops@dalikow.eu

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

ninazalobna@gops.dalikow.eu

Telefon kontaktowy

669200123

Data

2021-03-25

Miejscowość

Dalików

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ŁÓDZKIE

Powiat

Powiat poddębicki

Gmina

Dalików (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? [X]NIE
 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? [X]NIE
 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [X]NIE
 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [X]TAK
 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [X]NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie znajdują się na parterze budynku Urzędu Gminy w Dalikowie. Na tym poziomie znajdują się wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne, jednak wejście do budynku ma ograniczony dostęp w postaci schodów (brak pochylni lub innego rozwiązania ułatwiającego dostęp do budynku).

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                                      http://www.gops.dalikow.eu/

ID a11y-status                                               [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                       2020-12-18

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
  b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
  c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
  d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
  e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
  f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
  g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
  h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

 

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [X]NIE

           Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK
 2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE
 3. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] TAK
 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku [X]NIE

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [X]NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [X]NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [X]NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [X]NIE

 

 

 

Autor: Nina Żałobna

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-30 09:18przez: Nina Żałobna
Opublikowano:2021-03-30 10:07przez: Nina Żałobna
Podmiot udostępniający: BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dalikowie
Odwiedziny:3056

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo